Priser

Prisen for en oversættelse beregnes altid individuelt og på baggrund af almindelig translatørtakst. Den afhænger f.eks. af opgavetypen og af hvor lang tid, derstilles til rådighed til oversættelsen.

Prisen for en god oversættelse overstiger aldrig omkostningerne ved en dårlig!